Στη νέα εποχή παραγωγικότητας και δημιουργικότητας η τεχνολογία προσφέρει μεγαλύτερες δυνατότητες στους ανθρώπους να ενισχύσουν τις ικανότητές τους.

Νέα μελέτη από την Accenture διαπιστώνει ότι βρισκόμαστε εν μέσω μιας τεράστιας τεχνολογικής αλλαγής, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη και άλλες επιδραστικές τεχνολογίες γίνονται «Human by Design» και εγκαινιάζουν μια νέα (άνευ προηγουμένου) εποχή παραγωγικότητας και δημιουργικότητας.

Η μελέτη υπογραμμίζει ότι καθώς οι ανθρωποκεντρικές τεχνολογίες είναι ευκολότερο να αλληλοεπιδρούν και να ενσωματώνονται σε κάθε πτυχή της ζωής μας, κινούμαστε προς έναν κόσμο όπου η τεχνολογία γύρω μας θα εξαπλώνεται περισσότερο, όντας λιγότερο ορατή.

 Δυνατότητες

Η μελέτη Accenture Technology Vision «Human by Design: How AI Unleashes the Next Level of Human Potential» διερευνά πώς μετά από μια περίοδο εκθετικής καινοτομίας, η τεχνολογία – ειδικά η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη – γίνεται πιο ανθρώπινη στη φύση της. Και καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται ώστε να είναι πιο ανθρωποκεντρική, προσφέρει πρακτικά μεγαλύτερες δυνατότητες στους ανθρώπους να ενισχύσουν τις ικανότητές τους και να επανεφεύρουν τις επιχειρήσεις όπως τις γνωρίζαμε έως τώρα.

Σύμφωνα με τη μελέτη της Accenture, η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει το 44% όλων των ωρών εργασίας σε όλες τους κλάδους στις ΗΠΑ, να ωθήσει τη βελτίωση της παραγωγικότητας σε 900 διαφορετικούς τύπους θέσεων εργασίας και να δημιουργήσει τουλάχιστον $8 τρισ. σε οικονομική αξία παγκοσμίως.

Οι 4 τάσεις

Η μελέτη εντοπίζει τέσσερις βασικές τάσεις στη μετάβαση προς τις «human by design» τεχνολογίες:

 1. Επανασχεδιάζοντας τη σχέση μας με τη γνώση: Εγκαινιάζοντας μια εποχή όπου τα δεδομένα αναδιοργανώνονται με τρόπους που διευκολύνουν την ανθρώπινη λογική ή και μιμούνται τη δημιουργικότητα.

Οι άνθρωποι, αντί να ψάχνουν αποτελέσματα σε μηχανές αναζήτησης, θα λαμβάνουν απευθείας επιμελημένες και εξατομικευμένες απαντήσεις με τη μορφή μιας συμβουλής, μιας εικόνας, ενός δοκιμίου ή ακόμα και ενός έργου τέχνης. Η αναζήτηση γίνεται πλέον συνθετική, ενώ οι επιχειρήσεις που επανασχεδιάζουν το πώς αξιοποιείται η πληροφορία στον οργανισμό τους και εξοπλίζουν τους ανθρώπους τους με ΑΙ εργαλεία επιχειρηματικής γνώσης, θα ενισχύσουν εκθετικά την οικονομική τους απόδοση και θα αποκτήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

 1. Οικοσυστήματα για ΑΙ: Αναπτύσσοντας έναν κόσμο όπου ΑΙ ψηφιακοί βοηθοί (agents) εργάζονται για λογαριασμό ατόμων και αποτελούν μέρος ενός διασυνδεδεμένου οικοσυστήματος.

Αυτοί οι ψηφιακοί βοηθοί όχι απλά μας βοηθούν και μας συμβουλεύουν, αλλά παίρνουν επίσης αποφάσεις για λογαριασμό μας, τόσο στον φυσικό όσο και στον ψηφιακό κόσμο. Δουλεύοντας μαζί, πολλαπλασιάζουν τη συλλογική παραγωγή και παραγωγικότητα των εργαζομένων και δημιουργούν τεράστια αξία για τις επιχειρήσεις που επιλέγουν να τους αξιοποιήσουν. Το 96% των στελεχών συμφωνεί ότι η αξιοποίηση οικοσυστημάτων AI ψηφιακών βοηθών αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τον οργανισμό τους τα επόμενα τρία χρόνια.

 1. Δημιουργώντας αξία στη νέα πραγματικότητα: Δημιουργώντας νέους καθηλωτικούς κόσμους προσωπικής αλληλεπίδρασης και επεκτείνοντας τους φυσικούς, δισδιάστατους κόσμους μας σε νέα τρισδιάστατα περιβάλλοντα που αναπτύχθηκαν με αξιοποίηση spatial computing, metaverse, ψηφιακών διδύμων και τεχνολογιών επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας (AR/VR).

Αυτοί οι νέοι κόσμοι και εμπειρίες θα συνδυάσουν τον ψηφιακό και τον φυσικό μας κόσμο, φέρνοντάς μας πιο κοντά με νέους τρόπους, τροφοδοτώντας την καινοτομία και βελτιώνοντας τον τρόπο που εργαζόμαστε, ζούμε και μαθαίνουμε. Ενδεικτικά, στον κόσμο του λιανικού εμπορίου, το 33% των καταναλωτών δήλωσε ότι ενδιαφέρεται ή θα ενδιαφερόταν να χρησιμοποιήσει άμεσα τεχνολογίες spatial computing.

 1. Νέα ανθρώπινη διεπαφή: Αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες (ΑΙ-powered wearables, brain-sensing neurotech και eye and movement tracking) για να αποκτήσουμε μια καλύτερη κατανόηση για εμάς, τις ζωές και τις προθέσεις μας προκειμένου να βελτιώσουμε τον τρόπο που εργαζόμαστε και ζούμε.

Το 94% των στελεχών συμφωνεί ότι οι τεχνολογίες ανθρώπινης διεπαφής θα μας επιτρέψουν να κατανοήσουμε καλύτερα τις συμπεριφορές και τις προθέσεις μας, μετασχηματίζοντας τη διάδραση μεταξύ ανθρώπου και μηχανής.

Τρέχει μεν, υστερεί δε η Ελλάδα στις ψηφιακές τεχνολογίες

Αλματα έκανε η Ελλάδα στον ψηφιακό μετασχηματισμό το 2023, ξεπερνώντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σύμφωνα με τα βασικά ευρήματα του Δείκτη Ψηφιακής Ωριμότητας που παρουσίασε ο ΣΕΒ.

Η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο στην ψηφιοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών, αλλά υστερεί στη διείσδυση δικτύων όπως οι οπτικές ίνες στα νοικοκυριά, στην υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων σε τεχνολογίες αιχμής, καθώς και σε θέματα δεξιοτήτων Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Σύμφωνα με την έρευνα η Ελλάδα βρίσκεται κοντά στον μέσο όρο των ευρωπαϊκών επιδόσεων στις βασικές ψηφιακές δεξιότητες του πληθυσμού και στην ανάπτυξη των δικτύων 5G, ενώ δεν απέχει πολύ στην ψηφιοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών, όπου έχει πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο. Υπολείπεται, όμως, στη διείσδυση δικτύων όπως οι οπτικές ίνες στα νοικοκυριά, στην υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων σε τεχνολογίες αιχμής, καθώς και σε θέματα δεξιοτήτων Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Ειδικότερα, αξιολογώντας την ψηφιακή πορεία της Ελλάδας μεταξύ 2018-2023, τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας της χώρας βελτιώθηκαν κατά 56%, σχεδόν με διπλάσιο ρυθμό από τον ευρωπαϊκό μ.ό. 30%. Η βελτίωση αυτή ήταν η υψηλότερη στην ΕΕ, όμως συναρτάται με το χαμηλό επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας που καταγραφόταν πριν από μια πενταετία. Παρά τη βελτίωση, υπάρχει ακόμα απόσταση μέχρι τη σύγκλιση με τον μ.ό. της ΕΕ27 στις υποδομές συνδεσιμότητας (85% μ.ό. ΕΕ), στις ψηφιακές δεξιότητες (86% μ.ό. ΕΕ), στις επιχειρήσεις (68% μ.ό. ΕΕ), στη δημόσια διοίκηση (78% μ.ό. ΕΕ), αλλά και στο οικονομικό αποτύπωμα του κλάδου ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών) και υψηλής τεχνολογίας (75% μ.ό. ΕΕ).

Οι προτάσεις του ΣΕΒ για ταχύτερη ψηφιακή ωρίμαση είναι οι εξής:

 1. Κίνητρα για την επίσπευση της διείσδυσης των ευρυζωνικών δικτύων πολύ υψηλών ταχυτήτων.
 2. Εκστρατείες οριζόντιας ενίσχυσης του ψηφιακού αλφαβητισμού για το σύνολο του πληθυσμού.
 3. Διπλασιασμός αριθμού αποφοίτων σε σχολές ΤΠΕ και γενικότερα σχολές STEΜ, εντός τετραετίας.
 4. Διαμόρφωση πιο ευέλικτων χρηματοδοτικών εργαλείων και φορολογικών κινήτρων για την ενθάρρυνση της υιοθέτησης ψηφιακών λύσεων από τις επιχειρήσεις.
 5. Κατάρτιση σύγχρονων εθνικών στρατηγικών και πλαισίων για την ασφαλή ανάπτυξη και παραγωγική χρήση τεχνολογιών και εφαρμογών αιχμής, όπως τεχνητή νοημοσύνη.
 6. Διαμόρφωση ενός λειτουργικού πλαισίου για τη διακυβέρνηση και το άνοιγμα των δημόσιων δεδομένων.
 7. Υποστήριξη της ανάπτυξης ψηφιακών λύσεων αιχμής από τον εγχώριο κλάδο ΤΠΕ.
 8. Απλοποίηση διαδικασιών πριν την ψηφιοποίησή τους και πλήρης ψηφιοποίηση των διεπαφών του δημόσιου τομέα με τις επιχειρήσεις.
 9. Επιτάχυνση έργων ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης.

Πηγή: tovima.gr

Myth2Space Newsletter

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε εκπαιδευτικό υλικό στα εισερχόμενά σας.