Λήψη

Ιστορία και Μνημεία της Δήλου

Β. Λαμπρινουδάκης: Ιστορία και Μνημεία τής Δήλου, ΙΒ΄Γενική Συνέλευση του σωματείου Διάζωμα, Νάξος, Σεπτέμβριος 2019

Λήψη
Λήψη

Delos. A model microcosm

Β. Λαμπρινουδάκης: Delos. A model microcosm, ομιλία στην εκδήλωση του Alpha Mission στη Δήλο, Ιούνιος 2021.

Λήψη
Λήψη

Αρχαιολογία - Ιστορία - Μυθολογία της Δήλου

Π.Ι. Χατζηδάκης: Αρχαιολογία – Ιστορία – Μυθολογία της Δήλου

Λήψη
Λήψη

Οι αρχαίοι θεοί και ο κόσμος τους Ι

Β. Λαμπρινουδάκης: Οι αρχαίοι θεοί και ο κόσμος τους Ι. 10 μαθήματα ελληνικής μυθολογίας: Ο μυθικός κόσμος των αρχαίων Ελλήνων, Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας – παρουσίαση

Λήψη
Λήψη

Οι αρχαίοι θεοί και ο κόσμος τους ΙΙ

Β. Λαμπρινουδάκης: Οι αρχαίοι θεοί και ο κόσμος τους ΙΙ. 10 μαθήματα ελληνικής μυθολογίας: Ο μυθικός κόσμος των αρχαίων Ελλήνων, Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας – σημειώσεις μαθημάτων

Λήψη
Λήψη

Η κοσμογονία Ι

Β. Λαμπρινουδάκης: Η κοσμογονία Ι. 10 μαθήματα ελληνικής μυθολογίας: Ο μυθικός κόσμος των αρχαίων Ελλήνων, Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας – παρουσίαση

Λήψη
Λήψη

Η κοσμογονία ΙΙ

Β. Λαμπρινουδάκης: Η κοσμογονία ΙΙ. 10 μαθήματα ελληνικής μυθολογίας: Ο μυθικός κόσμος των αρχαίων Ελλήνων, Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας – σημειώσεις μαθημάτων

Λήψη
Λήψη

Το δωδεκάθεο. Η ολυμπιακή τάξη – Περισσότεροι θεοί Ι.

Β. Λαμπρινουδάκης: Το δωδεκάθεο. Η ολυμπιακή τάξη. – Περισσότεροι θεοί Ι. 10 μαθήματα ελληνικής μυθολογίας: Ο μυθικός κόσμος των αρχαίων Ελλήνων, Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας – παρουσίαση

Λήψη
Λήψη

Το δωδεκάθεο. Η ολυμπιακή τάξη – Περισσότεροι θεοί ΙΙ.

Β. Λαμπρινουδάκης: Το δωδεκάθεο. Η ολυμπιακή τάξη – Περισσότεροι θεοί ΙΙ. 10 μαθήματα ελληνικής μυθολογίας: Ο μυθικός κόσμος των αρχαίων Ελλήνων, Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας – σημειώσεις μαθημάτων

Λήψη
Λήψη

Αθηνά Αθηνών μεδέουσα

Β. Λαμπρινουδάκης: Αθηνά Αθηνών μεδέουσα – Η πολιούχος της Αθήνας και η έδρα της στην Ακρόπολη

Λήψη
Λήψη

Άρτεμις. Τα χαρακτηριστικά τής θεάς και οι μύθοι που τη συνοδεύουν

Β. Λαμπρινουδάκης: Άρτεμις. Τα χαρακτηριστικά τής θεάς και οι μύθοι που τη συνοδεύουν

Λήψη
Λήψη

Αιγαίο. Μύθοι και πραγματικότητα. Επίκαιρα μηνύματα από τη θεογονία και την ιστορία των αρχαίων Κυκλάδων.

Β. Λαμπρινουδάκης, Αιγαίο. Μύθοι και πραγματικότητα. Επίκαιρα μηνύματα από τη θεογονία και την ιστορία των αρχαίων Κυκλάδων.
ομιλία από εκδήλωση στο Δεσποτικό Πάρου, Αύγουστος 2023.
Λήψη

Myth2Space Newsletter

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε εκπαιδευτικό υλικό στα εισερχόμενά σας.